Genetika,farebné formy

Každý,kto začne s chovom farebných foriem gekončíka nočného,by si mal vopred rozmyslieť,ako zostaví chovný pár (skupinu).Správnym spárovaním može docieliť rôznu skladbu mláďat,podľa toho či chce mať v odchove len jednu farebnú mutáciu alebo viac.

Na plánovanie budúcich odchovov odporúčam stránku www.reptilecalculator.com/leopard-gecko-morph-calculator/ .Jednoduché použitie,do políčok vyplníme údaje o samcovi a samici a kalkulátor nám vyhodnotí budúce potomstvo.Spoľahlivosť samozrejme závisí od toho,či presne poznáme genetickú výbavu rodičov.Pokiaľ nie,môže nás čakať nejedno prekvapenie :)

Zloženie mláďat by malo byť presné,percentuálna šanca na jednotlivé formy je len orientačná.V skutočnosti môže byť pomer mláďat akýkoľvek,v tomto je príroda nevyspytateľná.Ako príklad slúži napríklad môj pár z tohto roku Mack snow x Mack snow.

Podľa kalkulátora sú šance:1/2 Mack snow

                                         1/4 Mack super snow

                                         1/4 Wild (classic)

V mojom prípade : 4/5 Mack super snow

                           1/5 Mack snow