Rack systém

Na rok 2014 som sa rozhodol zhotoviť si rack systém ako odchovňu pre mláďatá.Hlavne kôli lepšiemu využitia miesta-rack je na 10 plastových boxov s objemom 15 litrov.Vyhrievanie zabezpečujú výhrevné fólie Ultratherm Viv strip 45 x 15 cm-jedna fólia na 2 boxy.Pod fóliami je vo vysekanej drážke vsadený Styrodur,pretože fólie prehrievali aj drevotriesku,z ktorej je celá skrinka zhotovená.Do boxu bolo vyžarovaných málo infračervených lúčov a nepodarilo sa mi zabezpečiť potrebnú teplotu.Týmto chcem dosiahnuť,aby maximum tepla smerovalo tam kde treba-do boxu.Pokiaľ mi to počet mláďat dovolí,chcem ich chovať oddelene-aspoň v prvých týždňoch života,aby som predišiel strate chvostíkov :)