Nový prírastok

19.08.2014 15:00

18.8.2014 sa vyliahlo mláďa Tremper albino Mláďa 05/14