Mláďa 16/15 - Mack snow Eclipse

TS 0,1 - Mack snow Eclipse 66% het Blizzard NZ 6.9.2015 - nie je na predaj

Zo spojenia Mack snow Raptor het Blizzard X Mack snow eclipse het Diablo Blanco

 20.10.2015