1.Paradox spot Mack snow Eclipse

Mack snow Eclipse het Diablo Blanco NZ 6.9.2015 - vlastný odchov